Thermo Isolation Manifold – PRO

 1,800.00

כל מה שצריך על מנת לחבר שני מיכלים בצורה המקצועית, הטובה והבטוחה ביותר, בחבילה אחת, אשר כוללת מניפולד, שני ברזים ואינסרטים