Lifeline Jawz Ti Multi Purpose Rescue Tool

 1,500.00 1,600.00

יותר מאשר סכין צלילה. ה Jawz Ti הוא כלי חילוץ רב שימושי, עבור צוללים מקצועיים. ניתן לחבר אותו לחלק הקדמי של המאזן, באיזור החזה, באמצעות קליפ יחודי, אשר מאפשר גישה מהירה אל הסכין. קל לתפעל אותו ביחד אחת והוא מצויין לעבודות חיתוך בתנאי תאורה חלשים או באיזורים עם תנועה מוגבלת.