Sea Dragon – Mini 650

 990.00

Sea Dragon – Mini 650 היא נורה דיגיטלית רבת עצמה, אשר מספקת הארה של 650 לומנים בקרן רחבה של 120° או קרן צרה של 15° לצילום, לוידאו או לצלילה.