Digital 330M

 1,150.00

אף על פי שהוא מיועד במקור לצוללים טכניים, ה Digital 330M הוא תוספת נפלאה לכל צולל, אפילו למתחילים שבחבורה והוא מהווה גיבוי יעיל לציוד של כל אחד. בלי קשר לרמת הצלילה שלך, מד העומק הדיגיטלי הזה יספק דיוק אלקטרוני יוצא מן הכלל בכל תנאי צלילה.