Sea Dragon 2100

 1,615.00

Sea Dragon 2100 הוא גוף תאורה תת מימי המספק קרן אור רחבה (100º) בעצמה של 2100 לומנים, או קרן נקודתית (15º) בעצמה של 800 לומנים, להארת אובייקטים ספציפיים בצילום ולהאיר למרחק גדול קדימה.