galileo sol מחשב צלילה

קריאה להחלפה של מחשבי צלילה UWATEC מדגמי גלילאו לונה וגלילאו סול

חברת סקובפרו-אווטק הודיעה שהיא מחליפה מספר מוגבל של מחשבים מדגמי גלילאו לונה וגלילאו סול עקב חשש שצג המחשב עלול לקפוא.

אף על פי שלא נתקבלו דיווחים על פציעות, לקוחות שברשותם מחשב גלילאו לונה שהמספר הסידורי שלו נכלל בטווח שבין

001 0058 150422 לבין 005 0338 150903

ולקוחות שברשותם מחשב גלילאו סול שהמספר הסידורי שלו נכלל בטווח שבין

001 0202 150423 לבין 005 0001 150921

מתבקשים להפסיק להשתמש במחשב באופן מיידי ולהחזיר אותו לסוכן סקובפרו מורשה. מחשב חלופי חדש חינם יישלח באמצעות הסוכן בתחילת 2016.
למידע נוסף נא להתקשר לסנפיר 054-4540504

המספר הסידורי מודפס על גב המחשב עצמו ועל תוויות המודבקות לאריזה.

כל שאר הדגמים והמספרים הסידוריים אינם כלולים בקריאה להחלפה.

הקליקו על השאלות כדי לצפות בתשובה

תשובה: נודע לנו מלקוחות אחדים שדגמים מסוימים של מחשבי גלילאו סבלו מקפיאה של הצג. לא התקבל דיווח על פציעה כלשהי, אך בטיחות הצולל נמצאת בראש מעיינינו ואנחנו קוראים להחלפה של המחשבים מתוך זהירות יתר. קריאה זו להחלפה מצד החברה מתייחסת למחשבי גלילאו לונה וגלילאו סול שנמכרו באירופה ומחוצה לה החל במאי 2015.

תשובה: צג המחשב עלול לקפוא, מה שעלול לגרום לפציעה של צוללים שאינם מקפידים לצלול עם ציוד גיבוי, כפי שמורה ספר ההוראות לבעלי מחשב גלילאו.

תשובה: המחשבים החשודים כפגומים נאספו כבר מהחנויות, ולקוחות המחזיקים במוצרים אלה צריכים להחזירם מיד לסוכן סקובפרו מורשה ולקבל מחשב חדש חינם כבר בתחילת 2016.

תשובה: הקריאה להחלפה נוגעת רק לכמה דגמים שיוצרו לאחרונה של מחשבי גלילאו לונה וגלילאו סול. השם מופיע על חזית המחשב. נקראים להחלפה רק מחשבים שמספריהם הסידוריים להלן:

גלילאו סול שהמספר הסידורי שלו נכלל בטווח שבין 150423 0202 001 לבין 150921 0001 005

גלילאו לונה שהמספר הסידורי שלו נכלל בטווח שבין 150422 0058 001 לבין 150903 0338 005

המספר הסידורי מוטבע על גב המחשב ומודפס על תוויות המוצמדות לאריזה.

כל שאר הדגמים והמספרים הסידוריים אינם כלולים בקריאה להחלפה.

תשובה: ראשית בודקים אם המספר הסידורי על המחשב תואם את המספרים שנקראו להחלפה. אם המספר אינו תואם – המשיכו להשתמש במחשב בביטחון מלא. אם המספר תואם, הפסיקו להשתמש בו מיד והחזירו אותו לסוכן סקובפרו מורשה. למידע נוסף נא להתקשר לסנפיר 054-4540504.

תשובה: אם ברצונכם לשמר תיעוד של הצלילות, יש להוריד את יומן הצלילות ולשמור אותו בגיבוי נפרד לפני החזרת מחשב הצלילה.

בהקדם האפשרי. הריקול החל כבר משנת 2016.

תשובה: לא. אם דגם המחשב והמספר הסידורי שלו נכללים במספרים שנקראו להחלפה, יש להפסיק מיד להשתמש בו ולהחזיר אותו כדי לקבל מחשב חדש חינם.

תשובה: כן, אם הדגם והמספר הסידורי נכללים במספרים שנקראו להחלפה.

תשובה: לא. יש להחזיר את המחשב מיד כדי לקבל מחשב חדש חינם.

תשובה: . למידע נוסף נא להתקשר לסנפיר 054-4540504.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *