Razor Side Mount System 2.5 Complete – Pink Edition

 4,250.00

המערכת המושלמת החדשה של Razor כוללת כל מה שצוללי Sidmount יצטרכו. היא מתאימה לצלילת מים קרים עם חליפה יבשנה ומיכלי פלדה, או לצלילה טרופית עם חליפה רטובה ומיכלי אלומיניום. ניתן להזמין כיסי משקולות נוספים ללוח הגב היחודי. כל חלק מהמערכת עוצב ותוכנן לעבודה מושלמת עם חלקי המערכת האחרים ויעבוד בצורה הטובה הטובה ביותר.