Weighted Bellows Pocket

 529.00

Weighted Bellows Pocket הם כיסי המאזן החדשניים של הלסיון כוללים גם מקום איכסון וגם מיקום גמיש למשקולות. הם מעוצבים ומתוכננים היטב לטובת הצוללים. הם באותו גודל כמו הכיסים הסטנדרטיים של הלסיון, אבל יש בהם מקום למשקולות איזון. את הכיסים ניתן לאבטח למאזנים השונים של הלסיון, מכל אחד מהצדדים של הצולל.