מכסה למארז סוללה במחשבי Perdix

 150.00

מכסה חליפי אטום למים המתאים למחשבי Predix.