Safety & Fun Buoy

 300.00

Safety & Fun Buoy הוא שילוב של מצוף סימון ואביזר ציפה לשחייה ושנירקול. הקצוות מתחברים זה לזה ומאפשרים לבישה של המצוף. ניתן לניפוח בקלות בשני המצבים