Reef Hook

 157.00

Reef Hook הוא פריט ציוד נוח לצלילות דריפט ולזרמים חזקים. ניתן לנעוץ את הקרס בין הסלעים ולעגן את עצמכם כדי לצלם או ליהנות מהמראות בצלילה.