Halcyon Stage SPG

 500.00

Halcyon Stage SPG הוא מד לחץ למיכלי סטייג’ של הלסיון. קל משקל, קטן וקומפקטי, הוא מהווה תוספת מושלמת למיכלי הדקו ולא פוגע באיכות הצלילה או במשקל שהצולל נושא עליו. מעטפת המתכת מבטיחה עמידות לאורך זמן והקפיץ התעשייתי תומך בלחצי מיכל של עד 3600 בר