Futura 1

 250.00

צוללים בעלי פנים קטנות וצוללים העוסקים בצלילה חופשית בוחרים ב- Futura 1, מסכה קלאסית בעלת עיצוב זורם וביצועים מוכחים. העדשות קרובות מאוד לעיניים ומספקות שדה ראייה רחב. הנפח הפנימי שלה נמוך בצורה יוצאת דופן.