Buoyancy Weight

 280.00

Buoyancy Weight היא משקולת קטנה ומשוריינת שמקטינה את הציפה החיובית של מצלמות ופלאשים מתחת למים ומסייעת לאזן אותם בקלות.