Safety Pro Buoy

 399.00

Safety Pro Buoy הוא מצוף סימון אטום למים המיועד לצוללים טכניים, כולל מערכת ויסות לחץ וניפוח כפול. המצוף נותר מנופח גם בעלייה אל פני המים.