™ Flex Connect – מתאם ממחבר כדורי למחבר לחיצה

 360.00

™ Flex Connect – מתאם ממחבר קליק מהיר של Sealife (זכר) למחבר כדורי שאפשר לשרשר למגוון רחב של מוצרים וזרועות.