Doc’s Proplugs

 175.00

Doc’s Proplugs הם אטמי אזניים איכותיים המתאימים לצלילה ושחייה. כוללים חור זעיר לכניסת מים והשוואת לחצים. נוחים מאד לשימוש, ללבישה ולהסרה. לא מרגישים אותם גם בשימוש ממושך