מד לחץ קומפקטי

 615.00

מד לחץ קומפקטי וקטן, המספק את המידע הנחוץ בצורה הברורה ביותר. מתאים כמד לחץ גיבוי לצוללים המשתמשים במחשב צלילה עם משדר אלחוטי, או כמד לחץ למיכלי דקו לצוללים טכניים.